top of page

Tài liệu Marketing

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản Google Drive để tải về.
Máy tính xách tay có thương hiệu

Branding & Logo

Màn hình trống

Video

Packages

Catalog & Flyer

Illustrator Using a Tablet

Bản vẽ

THE GATEWAY.jpg

Hình ảnh sản phẩm

Business Cards

Banner

bottom of page