top of page

Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN THÊM CAMERA VÀO ỨNG DỤNG VITY SMART
1.jpg
Từ ứng dụng VITY Smart, nhấn vào mục "Tùy chọn" rồi nhấn vào "Tích hợp thiết bị"
Ở tab "CAMERA" nhấn vào dấu "+" góc trên bên phải để thêm camera mới
Trong giao diện thêm camera có các trường thông tin sau:
- Tên camera: Là tên do người dùng tùy chọn
- Chọn tầng, chọn phòng: Chọn tầng và phòng cho camera
- Domain local: Thêm link RTSP của camera ở trong local
- Domain cloud: Thêm link RTSP của camera truy cập từ bên ngoài
Cách lấy link RTSP của một số loại Camera

1. Dahua, Kbvision, KBONE, Imou RTSP stream (Cameras & NVR, XVR& DVR)

rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo> (NVR, DVR, XVR)

rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo>&unicast=true&proto=Onvif (IPC)

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

<channelNo> – Kênh video lấy hình ảnh (Bắt đầu từ 1)

<typeNo>  – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 sẽ phát trực tiếp video luồng phụ 1 từ kênh số 1 .


2. Hikvision, Hilook RTSP Stream (NVR & IPC)

rtsp://<ip>:<port>/Streaming/Channels/<id> (NVR, DVR)

rtsp://<ip>:<port>/Streaming/Unicast/channels/<id> (IPC)

rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=1subtype=<typeNo> (C6N)

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

<id> – Kênh phát trực tiếp (101 – Kênh 1 luồng chính, 202 – Kênh 2 luồng phụ, …)

<typeNo> – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/Streaming/Channels/301 sẽ phát trực tiếp video luồng chính kênh số 3.


3. EZVIZ RTSP Stream (IPC)

rtsp://admin:<device verification code>@<device IP address on the LAN>:554/H.264

4. Uniview RTSP Stream (NVR & IPC)

rtsp://<ip>:<port>/unicast/c<channel number>/s<stream type>/live

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

<channel number> – Kênh video lấy hình ảnh (Bắt đầu từ 1)

<stream type>: – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://admin:12345scw@192.168.1.210/unicast/c2/s2/live  sẽ phát trực tiếp luồng phụ kênh số 2.


5. Axis RTSP Stream

rtsp://<ip>/axis-media/media.amp

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

Ví dụ:  rtsp://192.168.1.210/axis-media/media.amp


6. ACTI RTSP Stream

rtsp://<ip>/

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng phần mềm Onvif Device Manager để trích xuất link RTSP từ thiết bị một cách chính xác.

Ví dụ: rtsp://192.168.1.99/


7. Honeywell, Questek, J-Tech, Nichietsu RTSP Stream

Honeywell, Questek, J-Tech, Nichietsu sử dụng các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng khác nhau tùy thuộc vào năm, dòng, v.v. Chúng tôi khuyên bạn nên thử một số RTSP URL Hikvision và Dahua để xem chúng có hoạt động hay không.

Hoặc sử dụng phần mềm Onvif Device Manager để trích xuất link RTSP từ thiết bị.


8. Avigilon RTSP Stream

http://<username>:<password>@<generated RTSP Stream URI>/

Trong đó cụ thể là:

<generated RTSP Stream URI> : Các luồng RTSP Avigilon được tạo trong giao diện người dùng web của Camera.


9. Samsung / Hanwha Techwin Camera RTSP Stream

rtsp://<ip>:<port>/profile<stream type>/media.smp

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

<stream type> – 1 (luồng chính) hoặc 2 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/profile1/media.smp sẽ phát trực tiếp luồng chính từ Camera với ip: 192.168.1.210


10. Samsung / Hanwha Techwin NVR RTSP Stream

rtsp://<ip>:<port>/LiveChannel/0/media.smp

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

Lưu ý: LiveChannel/0/ “0” là số thứ tự kênh và bắt đầu từ 0.

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/LiveChannel/0/media.smp sẽ phát trực tiếp kênh số 1 của đầu ghi hình


11. Swann camera RTSP Stream

rtsp://<ip>:<port>/ch01/<stream type> 

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)

<stream type> – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Lưu ý: Swann sử dụng nhiều dòng phần cứng và phần mềm khác nhau và các dòng RTSP. Bạn có thể phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho model cụ thể. Đôi khi họ sử dụng các API Hikvision.


12. Arecont Vision RTSP Stream

rtsp://<ip-addr>/h264.sdp

Trong đó cụ thể là:

<ip-addr> – Địa chỉ IP của thiết bị

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/h264.sdp sẽ phát trực tiếp từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210


13. Pelco RTSP stream

rtsp://<ip address>/stream1

Trong đó cụ thể là:

<ip address> – Địa chỉ IP của thiết bị

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/stream1 sẽ phát trực tiếp từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210


14. Lorex RTSP stream

Lorex sử dụng các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng khác nhau tùy thuộc vào năm, dòng, v.v. Chúng tôi khuyên bạn nên thử một số URL của Dahua và Hikvision để xem chúng có hoạt động hay không

Một số thiết bị Lorex, đặc biệt là dòng chạy bằng pin, được thiết kế chủ yếu để hoạt động độc quyền trên thiết bị Lorex, có thể RTSP hoặc chức năng Onvif có thể đã bị tắt.


15. Yoosee, Siepem RTSP stream

rtsp://<ip address>:<port>/onvif<stream type>

Trong đó cụ thể là:

<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554 howjc 5554)

<stream type> – 1 (luồng chính) hoặc 2 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/onvif1 sẽ phát trực tiếp luồng chính từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210
bottom of page