top of page

Chuẩn nhà thông minh Matter là gì?


Matter là một công nghệ kết nối thống nhất cho ngôi nhà thông minh. Nó không phải là một nền tảng nhà thông minh như Apple Home, Google Home hay Amazon Alexa. Matter không thực hiện tự động hóa hoặc kiểm soát ngôi nhà của bạn; nó chỉ đơn giản là cung cấp các hình thức và ngôn ngữ để các thiết bị giao tiếp.


Tính năng độc đáo của nó là công nghệ dựa trên IP, nghĩa là nó sử dụng các cơ chế tương tự Internet để giao tiếp. Vì vậy, không có sự phụ thuộc vào Cầu nối hoặc Trung tâm điều khiển.


Để đơn giản hóa việc áp dụng, Matter sẽ bắt đầu như một lớp ứng dụng trên các công nghệ IP hiện có, bao gồm Ethernet, Wi-Fi, Thread và Bluetooth. Điều này có nghĩa là Matter không phát minh ra ngôn ngữ mới; mà đó là bổ sung công nghệ tốt hơn cho các ngôn ngữ mà các thiết bị trong ngôi nhà thông minh của chúng ta đang sử dụng.


Khi ở trong nhà của bạn, các thiết bị Matter có thể hoạt động hoàn toàn cục bộ, nói chuyện với nhau quaThread và Wi-Fi chứ không phải thông qua đám mây. Điều đó có nghĩa là nếu Internet của bạn bị ngắt, ngôi nhà thông minh của bạn vẫn hoạt động. Các thiết bị sẽ vẫn cần giao tiếp với Internet để điều khiển bên ngoài cũng như nâng cấp chương trình cơ sở và bảo mật, trực tiếp hoặc thông qua thiết bị Matter Controller (tức là loa thông minh, điện thoại thông minh hoặc cầu nối). Kiểm soát cục bộ là một bước quan trọng trong việc duy trì sự riêng tư trong ngôi nhà thông minh, một mối quan tâm lớn đối với mọi người khi xem xét cài đặt các thiết bị nhà thông minh


Được phát triển và điều hành bởi Connectivity Standards Alliance , Matter được hỗ trợ bởi một danh sách dài các công ty. Từ các công ty sở hữu nền tảng như Apple, Google và Amazon và các nhà sản xuất lớn như Samsung và LG cho đến những nhà sản xuất tập trung vào các phụ kiện như Nanoleaf, Eve và Wyze, có một liên minh ngành chưa từng có đằng sau Matter. Đó là lý do tại sao nó có triển vọng sẽ phổ biến.


Cập nhật vào 12:04 ngày 14/11/2022

Comentarios


bottom of page